()

:

NaCl 98,4%. NaNO2 0,5-0,6%: 250. C, 536 10 /.

:

.

: !

.

.